Politika zaštite privatnosti

Prihvatam da moje podatke Centar za strane jezike Linguista čuva u svojoj bazi podataka i da ih koristi isključivo u svrhu da me obavesti o kursevima, rezultatima testa za utvrđivanje nivoa znanja, slanja obaveštenja o kulturnim dešavanjima, internu statistiku, za potrebe poslovanja, marketing i kako bismo sačuvali rezultate testova.

Garantujemo zaštitu podataka o ličnosti. Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni. Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Prikupljene informacije ne daju se na uvid, niti se razmenjuju, s drugim organizacijama, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po polaznike kursa uključujići i narušavanje privatnosti.

Vi imate pravo da pristanak za obradu podataka o ličnosti za Vas/Vaše dete opozovete u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Bez izričite pismene dozvole nastavnika i drugih polaznika kursa na našim kursevima nije dozvoljeno audio i video snimanje.

Prihvatam da se eventualne fotografije, audio i video snimci moje/mog deteta, koje nastavnici Centra za strane jezike Linguista načine tokom kursa stranog jezika, odnosno nekog događaja u Centru za strane jezike Linguista mogu objaviti u reklamnim materijalima, odnosno na Web sajtu Centra za strane jezike Linguista: www.linguista.rs Ova saglasnost važi 5 godina nakon završetka kursa. Saglasnost se može opozvati tako što ćete nam uputiti pisani zahteva na office@linguista.rs.

Pošaljite
poruku

Popularni Kursevi

Novi Kursevi u ponudi

Pogledaj cenovnik